יום ב', יט’ בתמוז תשע”ט
דף הבית גלישה בטוחה קורה אצלנו במחוז למידה שיתופית למידה משמעותית
מיזמים יהדות מורשת אתר במבט מיוחד למידה בחירום
השתלמויות רובוטיקה חלק א' וחלק ב' תתקיימנה בתשעת הימים בשבוע: 4.8.2019-9.8.2019
פורסם: 07:54 (13/06/19) ענת סגל