יום ב', יח’ באדר ב' תשע”ט
דף הבית גלישה בטוחה קורה אצלנו במחוז למידה שיתופית למידה משמעותית
מיזמים יהדות מורשת אתר במבט מיוחד למידה בחירום
הזמנת תוכן דיגיטלי במסגרת תכנית התקשוב לשנה"ל תשע"ט בעיצומו ויימשך עד ז' באב תשע"ח, 19 ביולי 2018
פורסם: 13:14 (30/06/18) ענת סגל
להלן קישור לענן החינוכי
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Digital_C ontent/Pages/azmanat_tochen_digitali-tochnit_tikshu v_tashat.aspx