יום ב', יט’ בתמוז תשע”ט
דף הבית גלישה בטוחה קורה אצלנו במחוז למידה שיתופית למידה משמעותית
מיזמים יהדות מורשת אתר במבט מיוחד למידה בחירום
השתלמות יסודות מדעי המחשב ואלגוריתמיקה חלק א' תתקיים ב2-4.7.2019
פורסם: 07:57 (13/06/19) ענת סגל