יום ב', ה’ בתשרי תשע”ח
דף הבית גלישה בטוחה קורה אצלנו במחוז למידה שיתופית למידה משמעותית
מיזמים יהדות מורשת אתר במבט מיוחד למידה בחירום
רכישת תוכן דיגיטאלי לתשע"ח - מכרז התוכן
פורסם: 20:16 (18/05/17) חפציה בן ארצי
מערכת ההזמנות לתוכן הדיגיטלי עבור בתי ספר בתכנית התקשוב תיפתח עד סוף חודש מאי (טרם נקבע מועד סופי). הצגת פריטי התוכן המיועדים להזמנה באמצעות המערכת שונתה מעט בעקבות הערות ובקשות ואנו מחכים לעדכון שינויים. עם תום השינויים המערכת תיבדק על ידינו ובהתאם יקבע מועד הדרכה לצוות מדריכי המחוזות שינחו את בתי הספר בתהליכי ההזמנה. מיד עם קבלת כל המידע הרלוונטי בנושא יועלו החומרים לענן החינוכי ותקבלו על כך הודעה נפרדת.
עם הפרסום בענן ופתיחת המערכת להזמנות, אעביר לכם נוהל הפעלה הכולל את כל שלבי ההיערכות וליווי בתי הספר בבחירה פדגוגית מושכלת וכן מהלכי הטמעה מחוזיים לשימוש מיטבי בתכנים הדיגיטליים. לשמחתנו ובתקווה לעמידה בלוחות הזמנים המתוארים - יתכן שהרכזים יצאו לחופשה בקיץ ולא יצטרכו לרדוף אחר בעלי תפקידים בבתי הספר. אלו יהיו זמינים לתהליך עדיין בבתי הספר. את הבחירה יהיה עליכם לבצע עם הרכזים. ומאחר והתקציב שיעמוד לרשותכם קטן יותר, יהיה עליכם להפעיל שיקולי דעת ראויים לבחירה נבונה ויעילה של התכנים.