יום ב', יט’ בתמוז תשע”ט
דף הבית גלישה בטוחה קורה אצלנו במחוז למידה שיתופית למידה משמעותית
מיזמים יהדות מורשת אתר במבט מיוחד למידה בחירום
תרגיל הלמידה בחירום הנו חלק מתרגול ההתמודדות במצבי חירום ומתקיים בשבוע בו כל מערכת החינוך מתרגלת התגוננות בשעת חירום. הנחיות, קישורים והסברים לקראת התרגיל, וקישור לטופס הדיווח המחוזי

תרגיל הלמידה בחירום הנו חלק מתרגול ההתמודדות במצבי חירום ומתקיים בשבוע בו כל מערכת החינוך מתרגלת התגוננות בשעת חירום. על כל מוסדות החירום לקיים את תרגיל הלמידה מרחוק בחירום ולדווח על ביצועו מיד עם סיומו!!! התרגיל יתקיים במחוזות ירושלים ומנח"י ביום שני, ד' באדר תשע"ח, 19.2.18, משעת סיום יום הלמודים ועד השעה 22:00 לא, זו אינה טעות, השנה אנחנו מתרגלים ביום שני. כל הפרטים אודות למידה בחירום מפורסמים ב"ענן החינוכי" - ראו כאן על המורים להעלות משימה לימודית לאתרי בתי הספר, למרחב הכיתתי, להיות בקשר עם התלמידיםבזמן ביצוע המשימה, ולדווח אח"כ על ביצועה. ובהזדמנות זו, לקראת התרגיל, מומלץ וראוי שאתרי בתי הספר יעברו עדכון ויותאמו לקראת התרגיל, כולל חומרים חדשים ורלוונטיים. מבדיקת אתרי בתי הספר, אני מופתעת לגלות שישנם אתרים שלא עברו שינוי ולא עודכנו כבר מזה מספר שנים. יש לבחור יחידת לימוד מתוקשבת ו/או לבחור שידור חי מקוון, כמפורט בנוהל התרגיל. נוהל תרגיל למידה בחירום - נמצא בקישור הבא נוהל למידה בחירום- בזמן אמת - נמצא בקישור הבא שימו לב כי הטמעתם RSS למצב החירום באתר הבית ספרי. בסיום התרגיל, על כל בתי הספר למלא דיווח על הפעילות בטפסים הבאים: מחוז ירושלים - שאלון הדיווח ניתן לקבל עזרה בהערכות לתרגיל: במחוז ירושליםמענת סגל, הממונה על התקשוב במחוז ירושלים, משרד החינוך segalba@gmail.comמתמר הר שושנים, רפרנטית גלישה מרחוק בשעת חירום מחוז ירושליםtammarharsho@gmail.com חוברת ההנחיות ללמידה בחירום כוללת: עלון להורים, הנחיות לבעלי תפקידיםקישורים לאתרי הפגה מרחב למידה בחירום הענן החינוכילמידה בחירום בענן החינוכי - תרגיל

 
 
בתי ספר במחוז