יום ב', יט’ בתמוז תשע”ט
דף הבית גלישה בטוחה קורה אצלנו במחוז למידה שיתופית למידה משמעותית
מיזמים יהדות מורשת אתר במבט מיוחד למידה בחירום
משרד החינוך מקיים תרגיל ארצי, המדמה מצב של למידה מרחוק בעתות חירום. המעבר משגרה למצב של למידה מרחוק בשעת חירום מצריך היערכות מערכתית נרחבת, כדי לאפשר לתלמידים להמשיך שגרת למידה מרחוק. כאן ניתן למצוא מידע למפעילי התרגיל.

משרד החינוך בשיתוף עם פיקוד העורף, מפעיל מידי שנה, תרגיל התגוננות ארצי המדמה מצב של שיגרה בלמידה מרחוק בעתות חירום. המעבר משגרה למצב של למידה מרחוק בשעת חירום מצריך היערכות מערכתית נרחבת, על מנת לאפשר לתלמידים מכל הארץ המשך שגרת למידה מרחוק. מצורף קובץ וגם קישור למסמך נוהל תרגיל "למידה מרחוק" בחירום, המאגד הנחיות לבתי הספר בתהליך ההכנות לקראת ובמהלך הפעלת התרגיל. התרגיל מיועד לתרגול, להיכרות ולהתנסות של מורים ותלמידים עם: · תכנים לימודיים מתוקשבים· ניהול שיח מקוון מורה תלמיד/ה במרחב הלמידה באתר· שימוש במערכות סינכרוניות לשיעורים כלל בתי הספר בארץ מחויבים להשתתף בתרגיל למידה מרחוק בחירום ולהפעילו במרחב הכיתתי באתר בית הספר!!! מהלכי התרגיל: מהלך ראשון – היערכות לתרגילהיערכות ביה"ס לתרגיל "למידה מרחוק" בחירום יתבצע בין התאריכים:כ"ד בטבת עד ב' שבט תשע"ו, 22 בינואר עד 30 בינואר 2017. מהלך שני - תרגיל למידה מרחוק בחירום במחוזי"ט בשבט, 15.2.2017 - יתקיים לאחר שעות הלימודים ועד לשעה 22:00. בתי הספר נדרשים לבצע יחידות היבחנות מתוקשבת ובנוסף, שיח מקוון או צפייה ופעילות סביב השידורים החיים המקוונים. על מנת להגיע אל הפעילויות המופיעות בטבלה, עליכם להיכנס למסמך הנוהל לעמוד 5. חוברת הנוהל וההנחיות לתרגיל מכילה גם הצעה לניסוח מכתב פניה להורים ומכילה הנחיות מפורטות יותר להתנהלות לקראת ובעת התרגיל, כגון: תרשים התרגיל, ריכוז פעולות עם גורמים מעורבים ועוד. נציגי בתי הספר מתבקשים לדווח על התרגיל בטופס העדכון, שהקישור אליו מופיע כאן, מיד עם סיום התרגיל (ב15 בפברואר בלילה) . *אובייקט:חופבת* מבוא משרד החינוך בשיתוף פיקוד העורף, מפעיל מדי שנה, תרגיל התגוננות ארצי המדמה מצב של שיגרה בלמידה מרחוק בעתות חירום. המעבר משגרה למצב של למידה מרחוק בשעת חירום מצריך היערכות מערכתית נרחבת, כדי לאפשר לתלמידים מכל הארץ המשך שגרת למידה מרחוק. מצורף מסמך המאגד הנחיות לבתי הספר בתהליך ההיערכות וההפעלה בתרגיל ההתגוננות הארצי. בשנת הלימודים הנוכחית, תשע"ז יקיים משרד החינוך תרגיל למידה מרחוק בחירום, החל מיום ראשון ט"ז בשבט תשע"ז, 12 בפברואר עד יום חמישי כ' בשבט, 16 בפברואר 2017 . התרגיל מיועד להיכרות והתנסות של מורים ותלמידים עם תכנים לימודיים מתוקשבים, ניהול שיח מקוון של המורה עם התלמידים במרחב הלמידה הכיתתי שבאתר בית הספר ושימוש במערכות סינכרוניות לשיעורים "בשידור חי" בזמן חירום. בנוסף, תיבחן היכולת של ספקי התוכן והתשתיות ללמידה מרחוק לתת מענה אפקטיבי בזמן חירום תוך מתן דיווח על קשיים או תקלות בהם נתקלו. כלל בתי הספר בארץ מחויבים להשתתף בתרגיל למידה מרחוק בחירום, ולהפעילו במרחב הכיתתי באתר הבית ספרי.

 
 
בתי ספר במחוז