יום ב', יט’ בתמוז תשע”ט
דף הבית גלישה בטוחה קורה אצלנו במחוז למידה שיתופית למידה משמעותית
מיזמים יהדות מורשת אתר במבט מיוחד למידה בחירום
ריכוז החומרים לשבוע גלישה בטוחה: דגשים, סרטוני חשיפה, הפעלות לפי שכבות גיל.

שבוע גלישה בטוחה ברשת (עלון מידע smore) שבוע גלישה בטוחה ברשת תשע"ז 2017בסימן מושיטים יד ברשת השבוע הלאומי לגלישה בטוחה מתקיים מידי שנה ובו אירועים ופעילויות חינוכיות רבות.השנה, יתקיים השבוע בין התאריכים 5-10 בפברואר2017.השנה נתמקד בהיבט "עושים שינוי בחברה – ברשת מושיטים יד לעזרה" ילדים ובני נוער נמצאים ברשת זמן ממושך ועל פי רוב יהיו הראשונים שיראוויוכלו לדעת האם חבריהם זקוקים לעזרה. לכן, יש לחזק בקרב התלמידים אתהמסר, כי באפשרותם לפנות לעזרה ולעזור לאחרים. בנוסף, חשוב כי המבוגריםידעו לאתר ולזהות סימנים של פגיעה ויהוו כתובת לפניה. מחקרים מראים כי אנשים נמענים לעתים קרובות מבקשת עזרה, שנתפסת אצל רביםכהודאה בתלות, חוסר מסוגלות להתמודד עם קושי וכרוכה בתווית חברתיתשלילית. צוות בית הספר ומבוגרים בכלל נמצאים בעדיפות אחרונה לפנייהלעזרה. ילדים חוששים שפנייה לעזרה אף תחמיר את המצב.עלינו לחדד את המודעות וההבנה מהם הגורמים שיעודדו פניה לעזרה ואלו יהווחסמים לפנייה. גורמים מעודדי פנייה:זמינות ופרואקטיביותחוסר שיפוטיותקשר חיובי וקרוב בין המורה לתלמיד גורמים חוסמי פנייה:חוסר מודעות למי לפנות ולמה לצפות מתהליך העזרהאי זמינותקונפליקט בין תפקידי המורה נשאלת השאלה המרכזית: כיצד נהפוך את עצמנו למבוגרים משמעותיים ונהווהכתובת לפנייה לעזרה, בשל אירועים המתרחשים ברשת?Little Help From A Friendמצגת דגשים לחדר המוריםהורידו את המצגת לשימוש יעילפעילויות חדשות לשנת תשע"ז 2017הפעילויות מתעדכנות מעט לעטפעילויות לתלמידים בקטלוג החינוכימגוון פעילויות לתלמידים מתוך הקטלוג החינוכי. מוצגות לפי נושאים בהתאמה לשכבות הגיל השונות.פעילויות לפי שכבות גילפעילויות ערוכות לפי שכבות גיל נמצאות באתר המחוזשכבות א' - ב'שכבות ג' - ד'שכבות ה' - ו'חט"בפעילויות מקוונות - אקדמיה ברשתלשם היערכות מתאימה למפגשים הרשומים יש לבצע הרשמה מוקדמת בתאריך המתאים לכם. לחיצה על המפגש בו הנכם מעוניינים תעביר אתכם לדף מידע על המפגש ולטופס הרישום. ביום המפגש, יש להיכנס לקישור כשעה לפני המועד לצורך היכרות עם הסביבה ובדיקת תקינות.הרצאות בבתי הספר מטעם משטרת ישראלההרצאות תועברנה ביום ג' 7.2.17 והן מיועדות לתלמידי ז'-יב'. יש להירשם מראש להרצאות.עלונים ופרסומים לשבוע הלאומי להפצה להורים ולתלמידיםעלוני מידע אלו נועדו לקידום המודעות בנושא גלישה מיטבית ברשת בקרב קהלי היעד השונים. מצגת עושים שינוי בחברה - ברשת מושיטים יד לעזרההמצגת שהוצגה על ידי מר עמיר גפןשפ"ינט - אתר השרות הפסיכולגי ייעוציחוברת פנייה לעזרה- הכ"ח להיעזר והכ"ח לעזור. סדנאות לצוותים ומערכים לשיעורי כישורי חייםחוברת סדנאות ושעורים בכישורי חייםפנייה לעזרה הכ"ח להיעזר והכ"ח לעזור סדנאות לצוותים ומערכים לשיעורי כישורי חיים בנושא – בקשת עזרה, הצעת עזרה, קבלת עזרה ומתן עזרה שליחת משוב לשבוע גלישה בטוחהיש לשלוח את המשוב עד התאריך ה13.2.17 י"ז בשבט תשע"זשליחת תוצריםיש להעלות את החומרים לתקיה המצורפת עד התאריך 2.17 13 י"ז בשבט תשע"זלעזרה ניתן לפנותתמר הרשושניםרפרנטית גלישה בטוחה ברשתמחוז ירושליםירושלים, ישראל tammarharsho@gmail.com 0504304806

 
 
בתי ספר במחוז