יום ג', ג’ בטבת תשע”ט
דף הבית גלישה בטוחה קורה אצלנו במחוז למידה שיתופית למידה משמעותית
מיזמים יהדות מורשת אתר במבט מיוחד למידה בחירום

השבוע הלאומי לגלישה בטוחה מתקרב ואתו הכנס המחוזי ב- 19/1/2016. לרישום לכנס הזמנה לכנס אינטרנט בטוח 2016