יום ג', כ’ בתמוז תשע”ט
דף הבית גלישה בטוחה קורה אצלנו במחוז למידה שיתופית למידה משמעותית
מיזמים יהדות מורשת אתר במבט מיוחד למידה בחירום

במטה יהודה נולד השנה מיזם שיתופי חדש, המשלב ומאגד אל תוכו מספר מטרות ועל כן, מכיל בתוכו "חגיגה" גדולה.המיזם נבנה, מלכתחילה, כמיזם לקידום החינוך לבריאות. התכנית פועלת בלמידה שיתופית בין 3 בתי הספר השותפים בתכנית: עין ראפה, מתתיהו מצלפון והשחר מטל שחר. בתיה"ס מגיעים משלושה זרמים: בי"ס מהמגזר הערבי, בי"ס מהחינוך הממלכתי דתי ובית ספר ממלכתי חילוני. מכל האמור לעיל, ניתן להבין את מורכבותו של התהליך.תהליך החיבור בין שלושה בתי הספר החל בין המנהלים, שהחליטו לקיים תהליך שיתופי בנושא קידום בריאות. למטרות המרכזיות נלוות, כמובן, מטרות משניות של למידה שיתופית המקרבת רחוקים. התהליך החל במפגשים משותפים בין הצוותים המובילים את המהלך, כאשר נקבעה המסגרת של הפעילות והנושאים שיטופלו במההלך התוכנית וכמובן, המועדים למפגשים. סוכם להתייחס ל:היכרות ראשונית, שהייתה מרגשת עבור הילדים. ההתרגשות אף גרמה לכך שנמחקו חלק מהחומרים ושוחזרו מחדש.הטמעת הרגלי תזונה נכונה, הכנת צלחות בריאות וירטואליות שיתופיות והתייחסות לשאלון מקדים עליו השיבו טרם התחלת התכנית.הטמעת הרגלי פעילות גופנית בריאותית והטמעת חשיבותה מהיבטים שונים. פעילות זו מתרחשת בתקופה הקרובה, כאשר כהכנה לפעילות, הילדים יבצעו שורה של תרגילי ספורט תוך מדידת דופק לפני כל פעילות ולאחריה. התוצאות תרשמנה בטבלאות ע"י הילדים ובמפגש עצמו יתקיים הליך ניתוח והפנמה של משמעות התוצאות והסקת מסקנות.הטמעת פעילות של "חכם בשמש" לקראת החופש הגדול.ולבסוף, יתקיים מפגש שיא של הילדים בו תתקייםמנה פעילויות של הכנת מזון בריאותי לכל השותפים, פעילות גופנית משותפת ותוך שמירה על התנהגות נבונה במרחבים הפתוחים והישמרות מפגיעות קרינה.מרבית הפעילות מתקיימת בסביבות שיתופיות שונות: מסמכי ומצגות Google, שימוש בלוחות Padlet שיתופיים וכו'… כל קבוצת פעילות מעורבת מנציגים משלושה בתי הספר, אך כל ילד משתתף בפעילות באותה קבוצה לאורך כל התהליך. כולנו סקרנים לקראת המשך התכנית ובעיקר, לקראת פעילות השיא שתפגיש את כולם פנים אל פנים ותאפשר היכרויות ושיתופי פעולה בעשייה שיתופית. כולנו תקווה שבסיום הפעילות, יחד עם הטמעה של מסרים בריאותיים חשובים, יבנו הגשרים עליהם יעברו השותפים, שבימים רגילים אינם נפגשים יחדיו.תוצרי פעילות - הילדים יוצרים פרסום למזון בריא!!! לוח פעילות למעבר לאתר הפעילות בניהולו של ראובן גרימברג, רכז תקשוב ביה"ס "השחר"

 
 
בתי ספר במחוז