יום ג', ג’ בטבת תשע”ט
דף הבית גלישה בטוחה קורה אצלנו במחוז למידה שיתופית למידה משמעותית
מיזמים יהדות מורשת אתר במבט מיוחד למידה בחירום
בשנת הלימודים תשע"ד התקיימה סדרת הרצאות מקוונות בנושא הגלישה הבטוחה והסכנות ברשת עבור ההורים. כאן מובאות ההקלטות של השיחות.

*אובייקט:12* *אובייקט:הורים מקוונים לרשת בטוחה - הרצאה שניה* *אובייקט:הורים מקוונים לרשת בטוחה - הרצאה שלישית* *אובייקט:הורים מקוונים לרשת בטוחה - הרצאה רביעית* *אובייקט:הורים מקוונים לרשת בטוחה - הרצאה חמישית* *אובייקט:הורים מקוונים לרשת בטוחה - הרצאה שישית*

 
 
בתי ספר במחוז