יום ג', ג’ בטבת תשע”ט
דף הבית גלישה בטוחה קורה אצלנו במחוז למידה שיתופית למידה משמעותית
מיזמים יהדות מורשת אתר במבט מיוחד למידה בחירום
מידעוני תקשוב מחוזיים מלקטים ומציגים מעט מן העשייה הענפה בבתי הספר במחוז. כל מידעון מתמקד בנושא מרכז ומביא דוגמאות מן השטח.

מידעון יוני 2014/סיון תשע"ה בנושא למידה משמעותית בסביבות מתוקשבות : הקש כאן מידעון מאי 2014/אייר תשע"ד בנושא למידה שיתופית: הקש כאן מידעון מרץ 2014/אדר תשע"ד בנושא גלישה בטוחה ברשת: הקש כאן מידעון 2015/ אדר/ניסן תשע"ה: מידעון תקשוב 2.pdf

 
 
בתי ספר במחוז