יום ב', יט’ בתמוז תשע”ט
דף הבית גלישה בטוחה קורה אצלנו במחוז למידה שיתופית למידה משמעותית
מיזמים יהדות מורשת אתר במבט מיוחד למידה בחירום
"למידה משמעותית היא זו בה התלמיד מעורר שאלות, מאתר מקורות מידע, מעבד מידע ויוצר ידע חדש הרלוונטי לעולמו האישי ולחיים בעידן - הטכנולוגי, במאה ה 21.מטרת הלמידה המשמעותית היא לפתח את כושר החשיבה, היצירה והלימוד העצמי, לעודד צמיחה אישית ומעורבות חברתית." (משרד החינוך, אתר או"ח, למידה משמעותית)

אנו רואים במפגש בין העקרונות של למידה משמעותית ולמידה איכותית בסביבה המתוקשבת מפגש טבעי ומתבקש. בנינו מחוון הבנוי על עקרונותיה והגדרתה של למידה משמעותית אך מדגישה וממפה את התועלת ואת היתרונות של למידה בכלים טכנולוגיים להשגת מטרות אלו ולהעמקתן. להלן מחוון הממקד את תרומתה של הסביבה המתוקשבת להעמקה של למידה משמעותית: machvan lemida mashmautit.pdf מידעון מחוזי זה מרכז ומציג דוגמאות מן השטח של למידה משמעותית בסביבות מתוקשבות: מידעון יוני - 2014.pdf

 
 
בתי ספר במחוז