יום א', יג’ בסיון תשע”ח
דף הבית גלישה בטוחה קורה אצלנו במחוז למידה שיתופית למידה משמעותית
מיזמים יהדות מורשת אתר במבט מיוחד למידה בחירום
 

למידה שיתופית מטה יהודה:
"השחר", "מתתיהו" ו"עין ראפא"

למידה שיתופית בביה"ס אדם

למידה שיתופית ב"שפות ותרבויות"

למידה שיתופית בביה"ס בגין

למידה שיתופית בביה"ס השחר